יום חמישי, 13 במאי 2010

איפה נדרש לעצור כשרואה תמרור "עצור"

תקנת תעבורה 64(ד)-נוהג רכב המתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור המציין חובה
לעצור,יעצור במקום שיוכל לראות את התנועה בדרך החוצה ואם סומן קו עצירה
לפני קו העצירה ייתן זכות הקדימה לרכב אחר המתקרב או הנכנס לצומת מכביש אחר.

אני וכל מורה נהיגה מלמדים את התלמיד/ים שאם הוצב תמרור עצור(ב-37),חובה
עלינו לעצור עצירה מוחלטת ולתת זכות קדימה כנדרש.
וזה אומר שמיקום העצירה אם סומן קו עצירה,יהיה לפני ובסמוך לקו עצירה ואם בקו עצירה אין שדה ראיה ,יש לגלוש עד לקו שדה ראיה ואם הדרך אינה פנויה יעצור הנהג
שנית וכשתתפנה הדרך ימשיך בנסיעה.
ואם לא סומן קו עצירה על הנהג לעצור במקום שבו יוכל לראות את התנועה החוצה
ולעיתים גם אם זה בתוך הצומת בתנאי שהנהג אינו מסכן עוברי דרך או מפריע לזרימת התנועה.

אולם בפסק דין של שופט תעבורה ע. מורדיק, קבע שאם מסומן קו עצירה חובה לעצור לפני הקו,אולם קביעה זו יוצאת מתוך הנחה שקו העצירה מסמן את המקום בו יוכל הנהג
לראות את הדרך החוצה בצורה הטובה ביותר.
לעומתו כבוד השופט ש.לוין סבור שבמקרה בו מוכח שמקו העצירה אין שדה ראיה,לא
רק שהנהג רשאי שלא לעצור לפני הקו עצירה ולבחור מקום אחר.אלא שחובה עליו לעשות כן ולבחור מקום עצירה אחר שכן עצירה לפני הקו אינה מאפשרת את השגת
מטרת התמרור שהינה עצירה לצורך צפייה על התנועה בדרך החוצה כדי לתת זכות
קדימה.
לסיכום קובע השופט לוין שבמקרים בהם סומן הקו עצירה במקום שאין בו שדה ראיה,
יש להתעלם מקו העצירה וחובה לנהוג כאילו אין קו עצירה ולעצור במקום ממנו ניתן לראות את התנועה בדרך החוצה.גם אם עצר בקו העצירה חובה עליו לעצור שנית במקום בו יש שדה ראיה.

מסקנה-שאם סומן קו עצירה חובה עליי כנהג וכתלמיד נהיגה לעצור לפני ובסמוך לקו
העצירה גם אם איני רואה את התנועה החוצה אך חובה עליי לעצור שנית לאחר גלישה,
בקו שדה ראיה בו אני רואה בברור את התנועה החוצה ורק כשתתפנה הדרך אמשיך בנסיעה.

וחשוב יותר מכל:
נהג/תלמיד נהיגה אל תתעלמו מתמרור עצור!!!
זו לא המלצה-זה חובה!

נסיעה זהירה ונהיגה בטוחה
בתיה –מורה לנהיגה ובוחנת מוסמכת

Submit link